บ้านพฤกษาลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ(3) ทาวน์โฮม หายใจได้ หนึ่งเดียวในโซนลาดกระบัง