ถล่มราคา...สุดท้าย ที่บ้านพฤกษาทั้ง 4 โซน ฟรี ทุกค่าใช้จ่ายวันโอน* เริ่ม 1.29 ล้านบาท*

ถล่มราคา...สุดท้าย ที่บ้านพฤกษาทั้ง 4 โซน ฟรี ทุกค่าใช้จ่ายวันโอน* เริ่ม 1.29 ล้านบาท*