บ้านพฤกษา 114 (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ)

บ้านพฤกษา 114 (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ) ที่ตั้งโครงการ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

โครงการตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาด แหล่งจับจ่ายใช้สอย  และสถานที่สำคัญอีกมากมาย