บ้านพฤกษา กรุงเทพฯ-ปทุมธานี

ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี