บ้านพฤกษา เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ โครงการ 1

"บ้านพฤกษา เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ โครงการ 1"

บ้านแฝด 2 ชั้น อารมณ์บ้านเดี่ยว สไตล์อังกฤษ  
สร้างความสุขในรูปแบบใหม่กับบ้านแฝดรูปแบบใหม่ Style Classic

โครงการตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาด แหล่งจับจ่ายใช้สอย  และสถานที่สำคัญอีกมากมาย