บ้านพฤกษา รังสิต-คลอง4

บ้านพฤกษา 124 (รังสิต-คลอง4) ที่ตั้งโครงการ อยู่ในเลียบคลอง4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โครงการตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาด แหล่งจับจ่ายใช้สอย  และสถานที่สำคัญอีกมากมาย