บ้านพฤกษา กาญจนาฯ-กันตนา

ระยะเวลาการเดินทาง


-ถนนกาญจนาภิเษก        6.1  กิโล  10 นาที
-ถนนรัตนาธิเบศร์            9.5  กิโล  15 นาที
-ถนนราชพฤกษ์            13.6 กิโล   20 นาที
-ถนนนครอินทร์              8.6 กิโล   10 นาที
-ถนนบรมราชชนี              13 กิโล   20  นาที
-Central Westgate          10 กิโล   15  นาที
-สถานีรถไฟฟ้า(ตลาดบางใหญ่)   10  กิโล   15  นาที
-ทางด่วนศรีรัช                 9  กิโล   15 นาที
-ตลาดบางคูลัด              11 นาที
-ตลาดบางใหญ่              9.3 กิโล   15 นาที
-รพ.บางใหญ่                 6.5 กิโล   10 นาที
-รพ.เกษมราษฐ์              5.7  กิโล  10 นาที
-ห้างพลัสมอลล์             8.5 กิโล   10 นาที
-ม.มหิดล                      8.5 กิโล   10 นาที
-วัดบางม่วง                     1 กิโล    5  นาที
-วัดป่ามณีกาญน์            2.1 กิโล    7 นาที