บ้านพฤกษา สหพัฒน์-แหลมฉบัง (2)

ระยะเวลาการเดินทางจากโครงการ

วัดจุกกะเฌอ            3 นาที
นิคมฯสหพัฒน์          5 นาที
ตลาดไร่หนึ่ง            6 นาที
มอเตอร์เวย์             7 นาที
J-Park                 11 นาที
สุขุมวิท                 15 นาที
นิคมฯปิ่นทอง         15 นาที
ฮาเบอร์มอล์           16 นาที
รพ.วิภาราม            16 นาที
นิคมฯแหลมฉบัง     17 นาที
เทศบาลแหลมฉบัง  18 นาที
ม.เกษตร ศรีราชา    18 นาที
โรบินสัน ศรีราชา      24 นาที
นิคมฯอีสเทรินซีบอร์ด    37 นาที