บ้านพฤกษา123 พหลโยธิน-คลองหลวง

ถนนเอรวัณ (เลียบคลองสอง) ต .คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี