บ้านพฤกษา พหลโยธิน-คลองหลวง

ถนนเอรวัณ (เลียบคลองสอง) ต .คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี