บ้านพฤกษา แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์

บ้านพฤกษา แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์  เดินทางสะดวกสบาย เข้า ออก ได้ 2 เส้นทาง

1. ขามจาก ถนนแจ้งวัฒนะ ข้ามสะพานพระรามที่ 4 แล้ว เตรียมตัว ยูเทิน ใต้สะพาน แล้ว เข้า ซอยวัดเตย 

2. ขามจาก วงแหวนฯ ชัยพฤกษ์ มุ่งหน้า ถนนแจ้งวัฒนะ ขับตรงไป ก่อนถึงสะพาน พระรามที่ 4 ให้ชิดซ้าย เข้าทาง ซ.วัดเตย  ข้ามสะพานพระรามที่ 4 แล้ว เตรียมตัว ยูเทิน ใต้สะพาน แล้ว เข้า ซอยวัดเตย 

3. ขามาจาก แยกบางคูวัต (ปทุมธานี) มุ่งหน้า ไปทาง ถนน 345  แล้ว เตรียมเลี้ยวซ้าย ตรง ตลาด ส.รุ่งเรือง