บ้านพฤกษา สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่-บางใหญ่

บ้านพฤกษา (สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่-บางใหญ่ ) ตั้งอยู่ ที่ ถนน จันทร์ทองเอี่ยม (ซอย คลองถนน) อยู่ใกล้ กับโครงการ บ้านพฤกษา 54 บางใหญ่ (ปิดการขายแล้ว)