บ้านพฤกษา ประตูน้ำพระอินทร์ 2

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง

โรงเรียนเสริมมิตร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ห้างสรรพสินค้า

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต, J – Venue, เทสโก้ โลตัส นวนคร,

บิ๊กซี นวนคร, ตลาดไท

สถานที่ราชการ

เทศบาลท่าโขลง, สำนักงานที่ดินคลองหลวง, โรงพยาบาลนวนคร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต