บ้านพฤกษา ไพร์ม รามอินทรา-คู้บอน

สถานที่ใกล้เคียงโครงการ
- Fashion island
- BigC Market คู้บอน
- BigC Extra  รามอินทรา
- ตลาดนัดเลียบด่วน
- ตลาดปัฐวิกรณ์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- โรงพยาบาลสินแพทย์