Pinus B

Pinus B

ทาวน์โฮม 2 ชั้น หน้ากว้าง 5.7m. พื้นที่ดิน 21 Sq.w.ขึ้นไป  พื้นที่ใช้สอย 110 Sq.m.  

•2 ห้องนอน

•1 ห้องอเนกประสงค์

•2 ห้องน้ำ

•2 ที่จอดรถ

Function

  • 2 ห้องนอน
  • 2 ห้องน้ำ
  • 2 ที่จอดรถ
  • 1 ห้องเอนกประสงค์

Plan