บ้านพฤกษา 88 นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ตั้งอยู่ที่ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ