ราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท

ราคาเริ่มต้น 1.69 ล้านบาท