บ้านพฤกษา ไพร์ม สถานีรถไฟฟ้าบางพลู-ราชพฤกษ์

ซอยเทศบาล2 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี