บ้านพฤกษา ศาลายา-บรมราชชนนี

บ้านพฤกษา ศาลายา-บรมราชชนนี ตั้งอยู่ในซ.ไร่ขิง 42